2-4 dagar leveranstid / Snabb leverans / Betala med Faktura

Angelwax Excelsior

  • 199 kr

Angelwax Excelsior är speciellt utformad för att snabbt och säkert avlägsna smuts från mjuka cabrioleter / soft tops. Angelwax Excelsior innehåller också UV-häm

I lager.
Dela
Artikelnummer: ANGEXC05

Angelwax Excelsior är speciellt utformad för att snabbt och säkert avlägsna smuts från mjuka cabrioleter / soft tops. Angelwax Excelsior innehåller också UV-hämmare för att förhindra att fibrer i textilierna bryts ner av starkt solljus. Excelsior är en pH-neutral rengöring och balsam som gör rent, skyddar och återupplivar cabriolet tak. Denna naturligt berikade formulering har utformats för att vara hård på fläckar och lämnar tyget rent och smidigt och återställer den naturliga skönheten.


Användning: 

  • Blöt ner ytan som skall rengöras och spraya på  Excelsior rikligt och tvätta rent med mjuk borste eller washmitt, spola av ordentligt.

Tips:

  • För långvarigt resultat och ökat skydd applicera  Angelwax Shield.


Förpackning: 

  • 500ml

Säkerhetsinformation


P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. P332+P313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.